15,230 frågor

24,009 svar

9,299 användare

Är allemansrätten en typisk svensk företeelse eller finns den även i andra länder?

Är allemansrätten en typisk svensk företeelse eller finns den även i andra länder?
ställdes av Anonym
  

2 Svar

0 röster
I några av våra närmaste grannländer finns lagstiftning som liknar allemansrätten, i exempelvis Norge och på Shetland är det tillåtet att ströva fritt och campa i skog och mark. Vår allemansrätt är däremot en sedvanerätt, man behöver aldrig bevisa sina rättigheter utan det är en eventuell målsägare som måste visa att man begått något civilrättsligt brott (exempelvis trampat ned en odling).
besvarad av Anonym
0 röster
Allemansrätten finns bara i Sverige, så det är något vi verkligen ska vara glada för. I andra länder får man inte gå ut lika fritt i skog och mark, utan det är mycket mer fyllt med restriktioner. Man får i stort sett bara röra sig på sin egen mark utan tillstånd i andra länder.
besvarad av Anonym
...