15,230 frågor

24,009 svar

9,299 användare

Vad kallas cross-channel verification på svenska?

Uttrycket är hämtat ur en medicinsk text och gäller oximetermätningar..."is one of three sources of the maternal heart/puls rate user for cross-channel verification."
ställdes av Anonym
  

8 Svar

0 röster
Den religiöse tror att gud finns.
Ateisten tror att gud INTE finns.

I båda fallen handlar det om tro...
besvarad av Anonym
0 röster
Tron på en gud baseras antagligen på människans behov av ledarskap, trygghet och framtidshopp sammanvävt med tvånget att söka svar på allt.

Tvånget att söka svar på allt baseras säkert på hjärnans förmåga att utveckla abstrakta tankekedjor.
Detta gynnar förmodligen hjärnans utveckling mot högre intelligens som verkar vara det bästa vapnet mot utrotning.

Finns Gud och han finner en förtjänst med att vi skall veta det så bevisar han sin existens för oss.

Om hjärnan fortsätter att utvecklas mot högre intelligensnivåer så kanske vi kan lösa problemet i framtiden.
besvarad av Anonym
0 röster
Detta är inte lätt att svara på! Själv kallar jag mig för ateist d.v.s. jag "tror" inte på att det finns någon "gammal gubbe" som sitter i himlen och vet allt och för bok över vad var och en av oss gör. Men om man istället kallar denne "gud" för Kärlek så vet jag att den finns. Jag har så mycket kärlek med mig så den kan jag inte förneka. Det beror helt enkelt på defenitionen. Det finns så många människor som är rädda för det som inte går att förklara med ord, men som vanligt så gäller den gamla sanningen att det man inte kan leva med, det dör man av. Jag är i alla fall inte den som hetsar upp mig inför frågan om, Gud eller inte. Om någon har "ont" av hur jag uttrycker mig så får de väl söka för det, då. Jag har inte "ont" av det.
besvarad av Anonym
0 röster
Ordet "agnostiker" tycks ha två olika betydelser:

Antingen hävdar en "agnostiker" att människan inte kan veta om Gud finns. Hur kan man veta att människan inte kan det? Det sägs ju finnas människor för vilka det paranormala är vardag?

Man kan nog bara tro på goda grunder att människan inte kan veta, -inte mer.

Eller också säger en agnostiker att han personligen inte vet. Vilket ju bara är ren hederlighet.
besvarad av Anonym
0 röster
Jag håller med frågans tanke. Det är inte lätt att bevisa att Gud inte finns. Precis som de s.k.gudsbevisen inte biter på den som inte tror att det finns nån Gud. Även om du inte tror på mej, om jag talar om Gud, så kan du inte bevisa att jag har fel. Och vara sig jag tror på att du sett spöken, eller om jag inte tror på det, så kan jag inte bevisa vilket. Och kanske inte du heller?!

Tro måste väl få vara just - TRO. Det kan vara en stark och välgrundad övertygelse, men fortfarande handlar det ju om min tro. Många "moderna" människor har svårt för detta. Det som inte syns, det finns heller inte. Man ser sina egna erfarenhetar som de enda giltiga bevisen för hur tillvaron fungerar. Jag begär inte att de skall tro på mina upplevelser av att möta Gud, men jag stör mig på att många har en överlägsen ton när man hänvisar till vetenskap och sunt förnuft.

Det finns en hållning, lite mitt emmellan, som jag har stor respekt för. En "agnostiker" hävdar att människan inte kan veta om Gud. Och det ligger något i det.
besvarad av Anonym
0 röster
Vet man inte säkert kan man ändå leva "som om". Många religioner innehåller viktiga etiska erfarenhetsmässiga riktlinjer. Att de genom tiderna "förbättrats" med skrämseleffekter av gubbar som tyckte det behövs får man bortse ifrån.
De flesta människor har en inbyggd etisk kompass som några kallar gud.
Men att många religioner hävdar att deras gud är den rätta har lett till mycket elände som knappast en gud kan stå för - om man inte tror på en ond sådan.

Man säger ibland att inga är så religiösa som ateisterna, och det tolkar jag som att de inte skrämts in i en religion utan förstår att hantera dess god värden med känsla och förnuft.
Läs gärna på om humanisterna.
besvarad av Anonym
0 röster
Kanske just därför man säger att man har en "tro", och inte ett vetande.Tillägg från 11/19/2007 12:36pm:    En liten lustig notering i sammanhanget. Man förknippar ofta tro med lågutbildade osv. Men undersökningar visar att ju högre ju längre man forskar inom ett visst ämne, desto större är chansen/risken att man börjar bli troende.
Meed andra ord är ateism i stor utsträckning, ur bildningsnivå sett, ett medelklassfenomen.
besvarad av Anonym
0 röster
Jag håller med dig. Ateism är egentligen inte baserat på fakta heller, utan snarare på avsaknaden av fakta som pekar på det motsatta.

Själv håller jag det för icke troligt att det finns en eller flera gudar, speciellt så som de framställs i religionerna. Man jag har ändå lämnat det öppet, som du skriver.

Jag har inte sett några spöken eller liknande, men ändå varit med som saker jag inte kan förklara. Det betyder ju inte att det inte finns en "vetenskaplig" förklaring att ge, men jag har ingen.
besvarad av Anonym
...