15,230 frågor

24,009 svar

9,299 användare

Hur firar man midsommar i våra grannländer?

Finns det motsvarigheter till våra hedniska ritualer? Finns det en Bosse Larsson på finska? Är små grodorna en helsvensk dans?
ställdes av Anonym
  

1 Svar

0 röster
I England firade man midsommar med bland annat midsommareldar fram till mitten av 1800-talet och det finns uppgifter om majstänger från 1300-talet.

I Frankrike fanns det majstänger bl a på 1500-talet. Numera firar man inte midsommar mer än ett visst firande som finns i gränstrakterna mot Tyskland. Där tänder man då eldar och blåser i horninstrument.

Till Finland kom sederna med att resa majstång från Sverige någon gång under 1800-talet. Midsommartraditionerna betraktas i Finland som typiskt finlandssvenska traditioner. I rent finska trakter är majstången en svenskhetssymbol och man reser den ofta vid den svenska skolan. I Finland är det annars hembygdsaspekten som betonas och man sjunger nationella sånger och hyllar Finlands flagga.

I Tyskland är midsommarfirandet ingen fest som har någon framträdande roll. Det finns dock belägg för att man haft majstänger redan på 1200-talet.

I Spanien har man en mängd festligheter under denna tid och de flesta av dessa är av religiös karaktär. I flera fall handlar det om att tända eldar och det huvudsakliga temat är "sol, eld och vatten".

I Danmark och Norge finns inga påtagliga midsommartraditioner utöver de eldar som tänds.

Källa: http://www.algonet.se/~larsmora /midutl.htm
besvarad av Anonym
...