15,230 frågor

24,009 svar

9,299 användare

Vad betyder reflexivitet i följande sammanhang; ge exempel på hur reflexivitet kan ta sig uttryck bland religiös ungdomskultur.

Det är alltså ordet "reflexivitet" jag söker förklaringen till.
ställdes av Anonym
  

2 Svar

0 röster
Ett axplock ur nationalencyklopedin:
"Reflexiviteten förtydligar det förhållandet att antropologin ytterst består i en dubbel intellektuell process, nämligen att utifrån kunskap om andra bättre förstå oss själva, och att utifrån insikt om oss själva bättre förstå andra."

Det är alltså som dededado säger.
besvarad av Anonym
0 röster
Reflexivitet: Förmågan att reflektera över den egna rollen, men även att kunna placera den i förhållnde till andra(s) roller.
besvarad av Anonym
...