bra fraga

Var hittar jag typskylten på en Electrolux-spis?

Om något gått sönder eller behöver bytas ut på din spis kommer leverantören eller butiken fråga efter typskylten eller serienumret. Nedan ser du var du hittar dessa uppgifter.

Typskylten

På denna skylt (i form av ett klistermärke eller ingravering) finns information om leverantör, serienummer och modell med mera. På spisen sitter skylten oftast på innersidan av förvaringsluckan du kan dra ut (där du ofta förvarar plåtar) eller på ugnsluckans kant (längst med öppningen). Är den inte på dessa två ställen? Dra fram och kolla på sidan av spisen.

Serienumret

Du hittar serienumret på typskylten. Denna information krävs ofta för att tillverkaren eller butiken ska kunna ge dig service samt förslag på åtgärder.

Åldern på Electrolux

Via serienumret kan du utläsa mycket information. Electrolux förklarar hur serienumret är uppbyggt och hur du kan räkna ut vilket år och vecka produkten tillverkades.