Brafraga.se

Olycksfallsförsäkring

Hem > Olycksfallsförsäkring

Sök

Länkar

Käppkines

Läs mer >

Ingår olycksfallsförsäkring i hemförsäkringen?

En hemförsäkring är en grundförsäkring som alla med en bostad måste ha. I en hyresrätt täcker hemförsäkringen även materiella skador i hemmet, men i en bostadsrätt eller villa behöver en extra försäkring ofta tecknas för att täcka in motsvarande. Så hur är det då – ingår olycksfallsförsäkring i hemförsäkringen?

Separat olycksfallsförsäkring

Det korta svaret är nej, det som kallas olycksfallsförsäkring ingår inte i en hemförsäkring – eller i andra försäkringar heller för den delen. Hemförsäkringen täcker mycket, inklusive om saker blir skadade eller stulna. Så även om inte olycksfallsförsäkring ingår i hemförsäkringen är du skyddad mot många olyckor i hemmet.

En separat olycksfallsförsäkring ger ekonomiskt skydd för olyckor som drabbar dig personligen, och kan ge ersättning för saker som kostnader som uppstår i samband med ett olycksfall, ärr, funktionsnedsättningar och bestående men, sjukhusvistelse, och för krishjälp.

 Läs mer om olycksfallsförsäkringar på Konsumenternas.

Olycksfallsförsäkring

Hos ett populärt försäkringsbolag som WaterCircles kan du enkelt räkna ut vad en olycksfallsförsäkring skulle kosta dig i månaden, och mer om olika nivåer av olycksfallsförsäkring. En billig olycksfallsförsäkring kan mycket väl täcka det du behöver.

Undantagsfall på resor

Olycksfallsförsäkringar är som sagt separata från den grundläggande hemförsäkringen. En vanlig hemförsäkring täcker dock vissa olyckor genom sitt reseskydd – detta skydd ger ersättning för läkarkostnader och sjukvård om du drabbas av en olycka på resa utomlands. För heltäckande skydd för bestående men och skydd även när du kommer hem från resan, krävs en separat olycksfallsförsäkring.

Fler specifika försäkringar

Som nämnt är en hemförsäkring en heltäckande basförsäkring som täcker många materiella skador och kostnader, men det finns många mer specifika försäkringar som täcker mer än den vanliga olycksfallsförsäkringen. Läs mer om olika typer av försäkringar på Konsumenternas.se.

Barnförsäkring

En särskild försäkring för barn är speciellt utformad efter vad ett barn kan drabbas av. En barnförsäkring kan därför ge särskilt skydd för saker som funktionsnedsättning, bestående arbetsoförmåga och vissa allvarliga diagnoser.

Gravidförsäkring

Under tiden man är gravid kan en särskild gravidförsäkring ge skydd för saker som det allmänna samhällsskyddet inte täcker. Hit räknas olyckor som att barnet skadas vid förlossningen eller på grund av en för tidig födsel. Det finns både gratis- och betalvarianter av gravidförsäkringar, så kolla noga vad som ingår.

Djurförsäkring

Djur är inte automatiskt skyddade på samma sätt som människor av samhället, och en bra djurförsäkring kan vara absolut nödvändig om du inte vill drabbas av stora kostnader vid veterinärsbesök. Det finns specifika försäkringar för olika djur, och de täcker olika mycket, så jämför noga innan du väljer en för ditt husdjur.