bra fraga

Vem har postgironummer…?

Sök postgironummer

Ibland behöver vi få fram vilket plusgironummer (postgironummer) en viss mottagare eller företag har. Notera att betalningstjänsten postgiro bytte namn till PlusGirot 2005 och ägs idag av Nordea.

Kolla upp numret eller sök på namnet

Om du har ett plusgironummer kan du söka på det och få fram vilken mottagare som är registrerad på numret. Du kan också söka på namn i fältet för kontohavare och få fram vilket plusgironummer som är registrerat på företaget eller organisationen. Kom till Nordeas ”Kontoutdrags plusgirotjänst” för att starta sökningen.

Obs! Sökningen kan endast göras för företag och organisationer som har organisationsnummer.