bra fraga

Är Dr. Bombay och
Günther samma person?

Detta är ett rykte som då och då kommer upp till ytan igen. Men finns det någon sanning bakom detta påstående? Den korta och enkla svaret är att nej, det finns det inte.

I en chattintervju med Günter har frågan kommit upp. Svaret på frågan lyder: ”Jag är en halv meter längre och tio år yngre. Så svaret är NEJ!”

Personen bakom Dr. Bombay heter Jonny Jakobsen och bakom Günther står Mats Söderlund. En likhet finns dock: båda två är födda i Malmö.