bra fraga

Vad heter snus på
engelska?

I engelskspråkiga länder används benämningen ”snuff” och ”moist powder tobacco”. Ibland används den svenska benämningen ”snus” även i dessa länder.

I Sverige snusar drygt en miljon personer regelbundet (80 % män, 20 % kvinnor). Det är dock inte i närheten lika vanligt i engelskspråkiga länder.

Mer snusfakta!

För fler frågor om, och kring, snus kan du surfa in på Snusakademins FAQ-lista med vanliga frågor och svar. Hur mycket snusar medelsnusaren i Sverige och skiljer sig konsumtionen i olika delar av landet? Det får du reda på om du läser mer!