bra fraga

I rest my case

hur översätts det på
svenska?

Uttrycket ”I rest my case” syftar till att en person har lagt fram tillräckligt med argument för att förklara, och rättfärdiga, sin ståndpunkt i en fråga. Undermeningen är att ingen mer information behövs, då argumenten eller bevisen talar för sig själva.

”I rest my case” sägs ofta i slutet av en argumentation när den ena parten anser att motparten sagt något som stärker tesen.

Uttrycket kommer ursprungligen från när en advokat har avslutat sina argument i rätten, men har börjat användas i vardagliga situationer allt mer på senare tid. En direktöversättning på svenska görs vanligtvis inte.

Anglicismer

Vi har många engelska uttryck i det svenska språket. Vissa av orden kanske vi inte ens tänker på som engelska. Anglicismer är ord som ursprungligen kommer från engelskan och som vi ”adopterat” till svenskan. Vill du läsa en sammanställning av dessa låneord? Här hittar du en lista med anglicismer.